تبلیغات
بچه های علوم تربیتی87 دانشگاه بیرجند - حج

دلخوش از آنیم که حج میرویم!!

 غافل از آنیم که کج میرویم.....!! 

کعبه به دیدار خدا میرویم...؟؟؟

 او که همینجاست....کجا میرویم!؟

 حج بخدا جز به دل پاک نیست.... 

شستن غم از دل غمناک نیست...

 دین که به تسبیح و سر و ریش نیست

 هر که علی گفت که درویش نیست.....

 صبح به صبح در پی مکر و فریب......

 شب همه شب گریه و امن یجیب...!!؟؟

refrence:
tekiegah2.blogfa.com
موضوعات مرتبط : شعر، عقاید اسلامی، ادبی، آموزشی، فرهنگی،


تاریخ : سه شنبه 28 آبان 1392 | 18:21 | نویسنده : رضا آریا منش | نظرات