تبلیغات
بچه های علوم تربیتی87 دانشگاه بیرجند - اربعین آمد

زمانه ی عجیبی است!

برخی مردمان امام گذشته راعاشقند، نه امام حاضر را!

میدانی چرا؟!

امام ِگذشته را هرگونه بخواهند تفسیرمی کنند،

اما امام ِحاضر را باید فرمان ببرند.

وکوفیان عاشورا را اینگونه رقم زدند ...

کاروان می آید از شهر دمشق

برسرِ خاکِ شهِ سلطان عشق

کاروان با خود رباب آورده است

بهر اصغر شیر وآب آورده است

کاروان آمد ولی اکبرنداشت

ام لیلا شبه پیغمبر نداشت

کاروان آمد ولی شاهی نبود

بربنی هاشم دگر ماهی نبود ...


 

اربعین حسینی برساحت مقدس آقا اباصالح المهدی (عجل الله تعالی فرجه ) وشیعیانشان تسلیت باد.
موضوعات مرتبط : مناسبتی، عقاید اسلامی، آموزشی، عرفان، سیاسی، تاریخی، اجتماعی، فرهنگی،


تاریخ : یکشنبه 1 دی 1392 | 08:34 | نویسنده : رضا آریا منش | نظرات