تبلیغات
بچه های علوم تربیتی87 دانشگاه بیرجند - نهج البلاغه - صبر (1)
در حكمت سى ام نهج البلاغه آمده است: «سئل عن الأیمان»؛ از حضرت تقاضا كردند درباره ى ایمان براى آنها صحبت كند. فرمود: «الأیمان على اربع دعائم»؛
ایمان روى چهار پایه استوار است. منظور از چهار پایه این است كه اگر پایه ها محكم بود، ایمان رو مى ماند؛ اما اگر پایه ها سست شد یا فرو ریخت، ایمان به همان نسبت فرو مى ریزد. به طور كامل ساقط نمى شود، اما به همان نسبت فرو مى ریزد. حضرت این چهار پایه را بیان فرمودند: «على الصّبر والیقین والعدل والجهاد»(۱). اول، ایستادگى و استقامت در همه ى زمینه هاست. مى خواهید برنامه یى را دنبال كنید؛ تا آخر پاى آن برنامه بایستید. مى خواهید كارى را انجام دهید؛ آن كار را تمام كنید. اگر مصیبتى پیش مى آید، در مقابل آن مصیبت خودتان را از دست ندهید. واجبى بر شما مقرر مى شود؛ براى انجام دادن واجب تحمل داشته باشید و بى حوصله و از پا افتاده نشوید. اگر در مقابل گناهى قرار مى گیرید، ایستادگى كنید و تسلیم گناه نشوید. ایستادگى در هر جایى نمودى دارد. البته معناى ایستادگى، در همه جا یكى است؛ یعنى همان قوت انسانى و استقامت و پافشارى؛ منتها هر جایى یك طور خودش را نشان مى دهد: صبر در مقابل اطاعت، صبر در مقابل معصیت، صبر در مقابل مصیبت. ادامه دارد...موضوعات مرتبط : عقاید اسلامی، آموزشی، سیاسی، تاریخی، اجتماعی، فرهنگی،


تاریخ : سه شنبه 3 دی 1392 | 10:05 | نویسنده : رضا آریا منش | نظرات