تبلیغات
بچه های علوم تربیتی87 دانشگاه بیرجند - نهج البلاغه - یقین و عدل (2)
 

در حكمت سى ام نهج البلاغه آمده است: «سئل عن الأیمان»؛ از حضرت تقاضا كردند درباره ى ایمان براى آنها صحبت كند. فرمود: «الأیمان على اربع دعائم»؛ ایمان روى چهار پایه استوار است. منظور از چهار پایه این است كه اگر پایه ها محكم بود، ایمان رو مى ماند؛ اما اگر پایه ها سست شد یا فرو ریخت، ایمان به همان نسبت فرو مى ریزد. به طور كامل ساقط نمى شود، اما به همان نسبت فرو مى ریزد. حضرت این چهار پایه را بیان فرمودند: «على الصّبر والیقین والعدل والجهاد»

و اما بعد...

پایه ى دیگر ایمان بر یقین استوار است. همان طور كه گفتیم، یقین همان علم است. پایه هاى یقین را نباید متزلزل كرد؛ این شك را نباید مثل موریانه به پایه ى یقین انداخت. یقین را باید استوار نگه داشت. اگر به طور طبیعى سؤالى به ذهن انسان آمد، باید برود آن سؤال را دنبال كند تا شك و تردید برطرف شود؛ اما خودش نباید وسوسه كند؛ یقین را در خودش یا در دیگران نباید زایل كند؛ یقینیات را دچار تردید و تبدیل به مشكوكات نكند.
پایه ى سوم ایمان عدل است. عدل یعنى هر چیزى در جاى خود قرار گرفتن. معناى لغوى عدل هم یعنى میانه. اعتدال هم كه مى گویند، از این واژه است؛ یعنى در جاى خود، بدون افراط و بدون تفریط؛ بدون چپ روى و بدون راست روى. این هم كه مى گویند عدل یعنى قرار دادن هر چیزى در جاى خود، به خاطر همین است. یعنى وقتى هر چیز در جاى خود قرار گرفت، همان تعادلى كه در نظام طبیعت بر مبناى عدل و حق آفریده شده، به وجود مى آید. در رفتار انسان، عدل لازم است. براى حكمران، عدل لازم است. در موضعگیرى، عدل لازم است. در اظهار محبت و نفرت، عدل لازم است. قرآن فرموده است: «و لا یجرمنّكم شنئان قوم على الّا تعدلوا»؛ دشمنى با كسى موجب نشود كه شما درباره ى او از عدالت كناره بگیرید و عدالت را رعایت نكنید؛ «اعدلوا هو اقرب للتّقوى». بنابراین عدل هم یكى از پایه هاى ایمان است. اگر عدل بود، ایمان مى ماندادامه دارد....  .

موضوعات مرتبط : عقاید اسلامی، سیاسی، اقتصادی، تاریخی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی،


تاریخ : چهارشنبه 4 دی 1392 | 08:12 | نویسنده : رضا آریا منش | نظرات