تبلیغات
بچه های علوم تربیتی87 دانشگاه بیرجند - مکه ای که در آن خدا نیست...

درمکه که رفتم خیال میکردم دیگر تمام گناهانم پاک شده است
غافل از اینکه تمام گناهانم گناه نبوده
و تمام درست هایم به نظرم خطا انگاشته و نوشته شده بود
درمکه دیدم خدا چند سالیست که از شهر مکه رفته
و انسانها به دور خویش میگردند
در مکه دیدم هیچ انسانی به فکر فقیر دوره گرد نیست
دوست دارد زود به خدا برسد و گناهان خویش را بزداید
غافل از اینکه آن دوره گرد خود خدا بود
درهمان نماز ساده خویش تصور خدارا در کمک به مردم جستجوکنم
شاد کردن دل مردم همانا برتر از رفتن به مکه ایست که خدایی در آن نیست (حسین پناهی)
منبع: وبلاگ مش کاظمموضوعات مرتبط : خودمونی، عقاید اسلامی، آموزشی، فرهنگی،


تاریخ : شنبه 7 دی 1392 | 13:39 | نویسنده : رضا آریا منش | نظرات