تبلیغات
بچه های علوم تربیتی87 دانشگاه بیرجند - انسان
ﺍﻧﺴﺎﻥ ﭘﺪﯾﺪﻩ ﺍﯼ ﻏﺮﯾﺐ ﺍﺳﺖ : ﺑﻪ ﻓﺘﺢ ﻫﯿﻤﺎﻟﯿﺎ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﺍﻗﯿﺎﻧﻮﺱ ﺁﺭﺍﻡ ﺩﺳﺖ ﻣﯿﺎﺑﺪ ، ﺑﻪ ﻣﺎﻩ ﻭ ﻣﺮﯾﺦ ﺳﻔﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺗﻼﺵ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﮐﺸﻒ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺩﺭﻭﻧﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻮﺩ ﺍﺳﺖ


تاریخ : شنبه 3 اسفند 1392 | 13:25 | نویسنده : الهام عبدی | نظرات